Joomla Templates by Best Hostmonster

Verzija InsurLab 3.2.795

Objavljeno petak, 10 februar 2017

   Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.795

    Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.      Šifarnik preuzimača rizika, prodavaca, dopunjen mogućnošću da se za pojedinog prodavca postavi posebni tekući račun na koji će se štampati računi za polise koje realizuje taj prodavac.

Ukoliko nije postavljeno ništa sistem koristi „osnovni“ tekući račun , koji je definisan na nivou sistemskih parametara. Znači potrebno je ubaciti samo podatke za preuzimače koji odstupaju od redovnih podešavanja. Ukoliko se želi postaviti izbor od više računa odvajaju se  sa „;“.
Ako je sistemski tekući ne unosi se ništa, ako se postavlja jedan račun unosi se npr „1990490057621442“, ako se evidentira više računa „1111222233334444;5555xxxxxxxxxxxx;6666xxxxxx....“
Kada se štampa račun sistem će nuditi prvo tekuce racune koji su dodijeljeni preuzimaču, pa na kraju broj računa koji je definisan u ssitemskim parametrima. Inicijalno je prvi tekući koji je dodijeljen preuzimaču. Kao što rekosmo , neće se nuditi izbor ukoliko preuzimač nema postavljene  tekuće za izradu računa.

 

 

1.      Automatsko rasknjizavanje izvoda , korigovana anomalija kada je sistem rasknjizavao na stavke ispravke vrijednosti(5xxxxxx). Sa ovom verzijom rasknjizavanje radi uredno.

2.      Centralne polise imovine, više osiguranika. Ispravljena greška koja se manifestovala postavljanjem krive adrese („opština Milići....“). 

 

 Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje. 

2.    

Pogodaka: 4117