Verzija InsurLab 3.2.790

Objavljeno petak, 30 decembar 2016

    Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.790

    Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.       Na svakom gridu omogućeno da se složi po kolonama u rastućem i opadujućem redoslijedu. Opcija je omogućena na desni klik na željenoj koloni

 

2.        Centralne polise, komentari, spojene su poruke sa procesa sa komentarima na polisi tako da ukoliko opis počinje sa “Komentar - ”, po srijedi je ‘neformalna’ poruka sa procesa.

3.       Wrap tekst napomena centralne polise sređen.

4.       Potpis uvijek na dnu lista, centralne polise.

5.       Sređeni datumi poravnanje centralne polise

 

6.       Ugrađen pregled AK centralnih polisa , analitika po operaterima 

 

Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje. 

Pogodaka: 1549