Verzija InsurLab 3.2.785

Objavljeno petak, 16 decembar 2016

    Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.785

Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.       Usaglašavanje verzija.

2.       Omogućeno zaduživanje i praćenje „ostalih dokumenata“

3.       Optimizacija konekcija , tj ažurirani indikatori konekcija

4.       Regeneracija „centralnih polisa“ sređena  i ispravljena jer je u nekim situacijama bila nepotpuna.

5.       Polja na AO polisama prebacena u obavezna i to:

a.       Premijski razred prethodnog osiguranja

b.      Bračno stanje(fizička lica)

c.       Polje datum vozačke dozvole, opciono je , sistem upozorava ako je prazno i obavezujuće je za fizička lca koja imaju vozačku dozvolu.

6.       Potpuna kontrola konekcija i rad rekonekcija  u slučaju pucanja veze prema centrali.

 

Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje. 

 

Pogodaka: 1323