Verzija InsurLab 3.2.773

Objavljeno četvrtak, 08 septembar 2016

    Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.773

    Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.       Urađena kontrola na web ažuriranje podataka. Opcija se pojavljuje ako je označena u administrativnim parametrima. Opcija je potpuno korisnički prilagodjena i komentari navode korisnika šta treba da poduzme.

 

2.       Dorade na novim polisama Imovine – centralno izdavanje.

3.       Dorade i dopune provizione šeme obračuna provizija eksternih preuzimača rizika.

4.       Postavljeni parametri da sa svakog punkta na terenu se vide štete po polisama na nivou panela polise.

5.       Ubačene kontrole za usaglašavanje uplata sa zaduženjem i to na nivou odjela i subjekta.

6.       Dorađena opcija knjiženja zaokruženja i razlika po željenom iznosu između zaduženja i uplata.

7.       Usklađivanje verzija softvera.

 

 

Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje.

 

 

 

 

Pogodaka: 1340