Joomla Templates by Best Hostmonster

Verzija InsurLab 3.2.770

Objavljeno sreda, 10 avgust 2016

     Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.770

    Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.       Na Centralnim lokacijama dozvoljeno ažuriranje vanrednih davanja polisama AO.

Ažuriranje vantarifnih davanja i pritiskom na označeno dugme isti će biti spašeni.

2.        Ažuriranje knjige štetnika u bazama sa MS SQL bazom , korigovana nemogućnost prihvatanja promjena.

3.       Provjera ažurnosti softvera: Korigovana kontrola tako da sada sistem izbaciju koja je trenutno aktivna verzija aktuelna umjesto dosadašnje poruke „ver.ver.ver.ver.“

Podešeni parametri po svim punktovima da se ispravno kontrolišu verzije.

4.       Ubačena mogućnost zabrane uvida u predmete šteta po protokolu i /ili filijalama.

Opcija se nalazi u formi definisanja parametara za korisnike nad modulom šteta. Označavaju se protokoli i/ili filijale kojima tekući korisnik neće imati pravo upita ni uvida u predmete te filijale i/ili protokola. Korisnik nema mogućnost uopšte da te predmete pronađe kroz pamet pretrage , kao ni mogućnost ulaska u panel predmeta.
Parametri zabrane imaju veći prioritet od parametara za omogućavanje .

5.       U parametrima za štete omogućena evidencija kosničkih naloga koji mogu da verifikuju pravne osnove sa procentom 0.00 (prvani osnovi za odbijanje). Ukoliko je polje popunjeno jednim ili vise korisničkih naloga sistem će automatski na svakom pravnom osnovu sa procentom pokrića 0.00 zahtijevati da se isti verifikuje

Na primjer u navednom slučaju će sistem tražiti verifikaciju od korisnika MIRO.KUNDACINA ili ADMIN. U protokolu neće biti moguće uraditi opciju odbijanja dok se pravni osnov ne verifikuje.

6.       Prikaz pravni osnova na panelu „Štetni događaj“ proširen kolonama „Indikator verifikacije“ i „verifikovao korisni“

Stavke koje zahtijevaju verifikaciju obojene crvenkastom bojom. Verifikacijom na dugme „potvrdi“ stavka prelazi u zelenu.

7.       Ukoliko je aktivirana opcija potvrde pravnih osnova, vrši se kontrola na akciji „odbijanje“. Opcija neće biti dozvoljena ukoliko ima pravni osnovi koji nije verifikovan uz sljedeću poruku

 

8.       Pretraga protokola šteta dopunjena izborom predmeta koji imaju za potrebu da im se verifikuje pravni osnov.

9.       Inicijalno (podrazumijevana) vrijednost procenta kod dodjele pravnog osnova  postavljena na 100.00%.

 

10.   Revizor za novi AK dopunjen imenom i prezimenom osiguranika i ugovarača.

 

 

Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje.

 

Pogodaka: 1529