Verzija InsurLab 3.2.643

Objavljeno četvrtak, 09 oktobar 2014

            Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.643.

  Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.    Dopunjen pregled za kasko police Blagajna\pregled urađenih potpunih kasko polisa.

2.       Podignuti indeksi nad tabelom log_user, ubrzanje prilikom logovanja i logovanja promjena u logu.

3.       Ugrađena kontrola na fotodokumentaciji a koja se odnosi na to da se oboje stavke iste koje nisu dobro napunjene u bazu dokuemnata. Izgled stavki koje su „neispravne“ su obojene u crveno kao u prilogu.

Navedene stavke možemo obrisati i opet , ako je neophodno opet uskenirati i dodati u dokumentaciju.

4.       Dodato grupisanje dokumentacije, tako da se sada dokumentacije

Dvoklikom na lijevu stranu tabele i to na opis grupe otvara se ili skuplja grupa. Dokumente možemo preraspodijeliti klikom na dugme „Grupa“. Takođe prilikom editovanja, dodavanja, i skeniranja može da se odredi grupa  dokumenta. Već predefinisane grupe dokumenta su

. Postojeći šifarnik je moguće ažurirati.

5.       Opcija „Automatskog knjiženja korekcija“.

a.       Uklonjeno polje za određivanje datuma knjiženja, sada se korekcije knjiže sa datumom dnevnika

b.      Dodata kolona u koju se, inicijalno puni datum dnevnika, koji je ustvari i datum temeljnice u finansijama.

c.       Kontrola se radi na datum knjiženja prema dozvoljenom periodu promjena.

d.      Ukoliko bilo koja stavka ne zadovoljava kontrolu datuma, dugme knjiženje neće biti omogućeno.

6.       Opcija „Protokol šteta“, pregled i pretraga šteta dopunjen  kolonama:

a.       Datum prve prijave, koja je kod reaktiviranih šteta predstavlja datum prve prijave predmeta

b.      Datum roka plaćanja, koji predstavlja datum roka plaćanja za buduće likvidacije, (datum kompletiranja + 15/30 dana).

7.       Izmijenjen pregled  „AR983-Izloženost riziku“ u dijelu računanja po spiskovima osiguranika, konkretno banko osiguranje. Urađeno da izbacuje broj rizika i tačan obračun premije u periodu.

8.       Pregled urađenih Autoodgovornosti dopunjen mogugućnošću informacija o plaćanju premije

Ukoliko je čekirana opcija „Podaci o uplatama“ program puni dvije kolone na krajeu tabele i to:

a.       Uplate po polisi

b.      Saldo

Ukoliko je saldo u pretplati polje „Red.br“ boji u plavo , a ako je dug po polisi navedeno polje boji u crveno, kao u primjeru.
Opcija omogućena za sada samo na polise autoodgovornosti.

9.       Dopunjen šifarnik „Kanala prodaje“. Omogućeno ažuriranje istog prilikom rada u dnevniku i distribucija  u Direkciju.

 

PDF verziju možete preuzeti ovdje. 

Pogodaka: 1591