Joomla Templates by Best Hostmonster

Verzija InsurLab 3.2.641

Objavljeno ponedeljak, 29 septembar 2014

Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.641.

 

Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.       Promjene u dijelu definisanja i rada sa procesima.

a.       Korisnik može zadužiti samo sebe, u iniciranju procesa

b.      Dodat check box za izbor samo ucesnika u procesu

c.       Zabranjena izmjena grupa doplata „krađa“, „trke“,... u modu kada izmjene nisu dozvoljene

d.      Ubačena mogućnost pregleda aktivnih procesa u kojima je tekući korisnik učesnik izborom statusa „Aktivni sa učešćem korisnika“

e.      Razlog i komentar zatvaranja se prikazuje u detaljnom pregledu aktivnosti

f.        Dodat podatak , ko je tekućem korisniku uputio proces

g.       Dodata mogućnost  definisanja korisnika (grupe)  za svaku fazu, tako da se može za pojedine faze ograničiti izbor i mogućnost slanja

Pogodaka: 1637