Joomla Templates by Best Hostmonster

Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

Dodaj sa skenera.

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija   služi za to da direktno skenirate neki dokument i da ga prikačite uz polisu.

Nakon klika na ovo dugme pojavice vam se maska sa listom skenera (ukoliko ih imate vise)

 

Izaberite vaš skener i idite na select.

Otvorice vam se slijedeća maska: idite na skeniraj,

 

pojaviće vam se ova maska (maska može da bude i drugačija-zavisi od vrste skenera):

 

podesite parametre za skeniranje i idite na   .

 

nakon toga cete dobiti ovu masku:

klikom na dugme  možete dodati informacije o datom dokumentu:

 

i idete na 

prikazace vam se ova maska

Takođe kao i kod dodavanja dokumenata mozete da unesete naslov i kratak opis skeniranog dokumenta.

i ponovo idete na 

 

Na ovaj način ste uspješno dodali dokument sa skenera.

Ukoliko imate više skeniranih dokumenata kao na sljedećoj slici, 

klikom na dugme možete dodati informacije o datom dokumentu: 

Pojaviće se sljedeca maska i u polja  i  unesite podatke o dokumentu i idite na  za sljedeći skenirani dokument.

 

Ukoliko želite da rotirate dokument to možete učiniti pomoću strelica u gornjim desnom uglu 

 

Nakon što ste završili sa unosom podataka idite na  pa  nakon toga   Da biste završili čitav proces idite na  kraju ponovo na .

Pojaviće se sljedeca maska i idite na .

 

Ukoliko želite možete i na ovoj masci promijeniti NASLOV i OPIS dokumenta.

Isti proces ažururanja je i kada imate samo jedan dokument za skeniranje (ažuriranje).

 

 Ovdje možete pogledati pdf verziju.

Promijeni dokument.

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija    vam omogućava da dokument koji ste ranije dodali izmjenite.

Odabirom ove opcije vam se otvara slijedeća maska:

 

Označite dokument koji želite da izmijenite (kliknuvši na njega) i idite na   .

Poslije toga će vam se prikazati sljedeća maska

 

idite na   i nakon toga će vam se otvoriti vaš dokument i moći ćete da ga izmijenite.

Takođe u opcijama NASLOV I OPIS možete unijeti ili izmjeniti naslov dokumenta i njegov opis.

Nakon što ste završili sa izmjenama sačuvajte vaš
dokument i zatvorite ga kao što biste uradili sa bilo kojim drugim dokumentom. Poslije toga idite na   i tako ste uspješno izmjenili vaš dokument.

Kada ste izmjenili dokument sa lijeve strane imate opciju verzija gdje možete da pogledate ko i kada je prije vas vršio izmjene na ovom dokumentu.

To ćete vidjeti tako što ćete kliknuti na označeno polje,

 

 

a nakon toga će vam se otvotiti maska sa pregledom verzija dokumenta :

 Pregled dokumentacije

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija   vam omogućava da pregledate određeni dokument, ovo ćete moći uraditi tako što ćete označiti željeni dokument i kliknuti na dugme    .

Poslije toga pojavit će se sljedeća maska :

 

Izaberite dokumentaciju koju želite pogledati i kliknite na PREGLED. Nakon pregledanja dokumentacije jednostavno zatvorite vašu datoteku.

 

Opcija  vam omogućuje da neki dokument otvorite direktno, sa samo jednim klikom. To ćete uraditi tako što ćete označiti ovu opciju , označiti dokument koji želite da pogledate  i kliknuti na

 

Da biste izašli idite na   .

 

 

Eksport dokumentacije

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija  služi za eksportovanje (prebacivanje) kompletne dokumentacije koja je prikačena uz polisu u jedan određeni folder u računaru.

Klikom na dugme  otvarate sljedeću masku :

 

Naredni korak je da izaberete disk i folder na tom disku u koji želite da eksportujete vašu dokumentaciju.

Obriši dokumentaciju

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija  služi da biste obrisali određene stavke iz dokumentacije.

Kod ove opcije potrebno je da prvo označite dokument klikom na kockicu sa desne strane,

zatim idete na dugme    

Poslije toga pojavit će vam se sljedeća maska 

 

Zatim idete na 

Na ovaj način ste uspješno obrisali željenu stavku iz dokumentacije. 

Opcija će biti dostupna samo administratorima tj. samo će oni moći da obrišu stavke iz dokumentacije, dok će ostali korisnici imati samo mogućnost da promjene dokumentaciju tj. da naprave novu verziju.

Označi, označi inverzno, skini oznake.

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcijom   označavate sve stavke u dokumentaciji:

Opciju možete koristiti u slučaju da želite da označite svu dokumentaciju za brisanje ili ako želite da otvorite sve slike odnosno skenirane dokumente odjednom za pregled.

Tada će te kliknuti na  i ići na odnosno u slučaju da želite pregledati slike idete na .

 

 

Opcija  služi da inverzno označite dokumente, a opcija  služi da skinete sve oznake.

 

 

Promjena broja tekućeg računa

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Broj vašeg tekućeg računa možete da promjenite tako što će te iz osnovnog menija izabrati opciju ADMINISTRACIJA i potom ŠIFRARNIK OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA.

 

Pojaviće vam se sljedeća maska i u polju koje je predviđeno za tekuči račun, promjenite broj tekućeg računa i idite na   .

 

Obratite pažnju da se ispravno unese  gore navedeni podatak.

 

Na ovaj način ste promjenili željeni broj tekućeg računa koji se štampa na uplatnicama za osiguranje.

Štampa računa za polise :

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Za štampu računa za polise imamo više načina :

 

        1.   Štampa direktno iz pregleda polise

 

Kada smo pronašli željenu polisu sa desne strane (u opcijama za pregled i štampu) imamo dva dugmeta : Predračun i Račun (u zavisnosti šta želimo da štampamo)

 

 

        2.   Sljedeća opcija je štampa iz dnevnika

 

Kada otvorimo dnevnik imamo dugme Račun za polisu i pomoću njega direktno štampamo račun za odabranu polisu. Potrebno je da označimo željenu polisu i zatim kliknemo na dugme račun za polisu :

 

 

        3.   Račun takođe možemo odštampat iz opcije Fakture :

 

 

Kada odaberemo ovu opciju pojaviće nam se sljedeća maska :

 

 

 

Ovdje je bitno obratiti pažnju na sljedeće stavke :

 

Nakon ovoga, podesimo parametre za pretragu i idemo na dugme , kako bismo pronašli željenu polisu ili više polisa, 

-      Kada smo pronašli traženu polisu ili više njih označimo ih i idemo na štampa faktura :

 

 

Uputstvo u PDF-u možete preuzeti ovdje.

 

 

 

 

Pregledi, izlisti, statistika :

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U ovu opciju ulazimo iz glavnog menija na sljedeći način :

Nakon toga pojaviće nam se sljedeća maska :

Poslije što nam se otvorila ova maska pod vrstom izlista biramo naplate koje nas interesuju.

AR103 - Pregled naplate po organizacionim jedinicama

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U poljebiramo izlist po datumu dnevnika, a u polje  biramo vremenski period u okviru kojeg želimo da izlistamo svu naplatu po ogranizacionim jedinicama.

I u opciji organizaciona jedinica biramo organizacionu jedinicu za koju želimo da pregledamo naplatu:

 

Kod ove opcije pregleda po organizacionim jedinicama izlist je uvijek baziran isključivo na pretragu po organizacionim jedinicama bez obzira na odabir brokera.

Nakon što smo zadali parametre za pretragu idemo na dugme 

I dobićemo rezultate naše pretrage :

 

Bitno je naglasiti da program povlači sve uplate iz PANTEONA(sa dukumenata knjiženja izvoda) tako da su tačni 100% i predstavljaju svu naplatu u periodu.

Ovdje imamo tačan pregled koliko je uplata bilo i za koju organizacionu jedinicu kao i ukupan iznos koji je uplaćen za datu organizacionu jedinicu ili za više njih ako je označeno.